Play along

Afrikanske skalaer
Bb dur sakte
Bb dur normal
Bb dur rask


Eb dur sakte

Eb dur normal
Eb dur rask

Game of thrones – artikulasjon, legato, klang

Moonlight sonata, Beethoven

Moonlight sonata sakte (video m/noter)

Moonlight sonata medium (lydspor)
Moonlight sonata rask (lydspor)

Moonlight sonata legatoøvelse (noter)
C stemme i g-nøkkel
Bb stemme høy
Eb stemme
F stemme
C stemme i g-nøkkel høy
C stemme i g-nøkkel lav


Moonlight sonata melodi/ klang (noter)

Twinkle twinkle (Bb dur)

Andre play-a-longvideoer på youtube:

Fløyte:
Allegro (Loeillet)
Allegro maestoso, Mozart fløytekonsert i G noter ligger her: Noter
Nocturne, Chopin

Klarinett:
Mozart klarinettkonsert 1. sats noter finnes her: Noter

Trompet:
Badinage, Bozza

Horn:
Nocturno, Strauss Noter ligger her: Noter

Trombone eufonium
Danny boy

Korps:
LOCK DOWNspill april 2020