Anbefalte videoer

Her legger jeg ut videoer jeg synes er fine og som jeg ønsker å anbefale.

God tonekvalitet på fløyte

Tuba: dype toner med kontroll og trøkk

Klarinett: pust – og tonekontroll

Trompet: pust!

Hvordan repetisjon virker på hjernen

Play-a-long:

Fløyte:
Allegro (Loeillet)
Allegro maestoso, Mozart fløytekonsert i G noter ligger her: Noter
Nocturne, Chopin

Klarinett:
Mozart klarinettkonsert 1. sats noter finnes her: Noter

Trompet:
Badinage, Bozza

Horn:
Nocturno, Strauss Noter ligger her: Noter

Trombone eufonium
Danny boy